top of page

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Güneş Enerjisi

Globalleşme, teknolojik ve ekonomik açıdan gelişmemiz insanların yaşam kalitesini arttırdı. Fakat her gün gelişen teknoloji ve artan nüfus ile sera gazı dağıtımının getirdiği kirli hava, atık su, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve tüm bunlar da gezegenimize kalıcı zarar veriyor. Bu sebeple temiz enerji kaynaklarına olan gereksinim artıyor ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştiriliyor..


Yenilenebilir Enerji Kaynağı Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynağı, en yalın tanımı ile tamamen çevrede var olan doğal kaynaklardan elde edilen ve atık oluşturmaması nedeniyle sürdürülebilir olan tüm enerji kaynaklarına verilen addır. Başta güneş enerjisi olmak üzere; Rüzgar, Dalga Enerjisi, Hidrolik Enerji, Hidrojen Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Biyokütle Enerjisi olarak 7 çeşittir. Tamamen doğal ve doğada kendiliğinden oldukları için sürdürülebilir kaynaklardır.


Yenilenebilir enerji kaynakları, ülkemizde de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK) tarafından desteklenmekte ve bu kaynakların kullanımı için kuruluşlar, şirketler ve üreticiler yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için teşvik edilmektedir. Buradaki en temel amaç ülkemizin jeolojik konumundan dolayı birçok coğrafi avantaja sahip olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, diğer enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararı yok etmek ve ülkemizin enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığını ortadan kaldırmaktır.


Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, güneşten gelen ışınların teknolojinin de yardımıyla bazı sistemler kullanarak elektriğe dönüştürme ve kullanılma durumudur. Kısaca, güneş enerjisi ısı, ışık ve elektrik üretimi olarak kullanılan oldukça faydalı bir enerji kaynağıdır.

Hali hazırda kullanılan ve gelecekte tükenecek olan fosil yakıtları, yeni enerji kaynaklarına olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu nedenle de dünyanın en temel, en temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi özellikle de ülkemizin konumu itibari ile kullanılabilecek en doğru enerji kaynağı olmaktadır.

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page